Over de NVV

De NVV is een vereniging van bedrijven en instellingen uit Nederland en België, die belang hebben bij industrieel onderzoek en onderwijs op het gebied van verbranding en vergassing. De NVV is nauw gelieerd aan het International Flame Research Foundation (IFRF): een internationale uitvoering van de NVV waarin feitelijk alle landelijke vlamonderzoekverenigingen in georganiseerd zijn. De NVV zelf heeft de volgende doelstellingen:

 • Het stimuleren van overleg en samenwerking tussen de leden.
 • Het genereren van onderzoeksvragen.
 • Het opstellen van een onderzoeksprogramma en het laten uitvoeren van dit programma bij onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen.
 • Het stimuleren van uitwisselen van technische resultaten van onderzoek tussen de leden.
 • Stimuleren en initiëren van onderzoek in europees verband via het IFRF.

Momenteel zijn er diverse Nederlandse bedrijven en verschillende Belgische en Nederlandse Universiteiten lid van de NVV. Voor een compleet overzicht zie onze leden.

Wat doet de NVV?

De NVV organiseert jaarlijks in samenwerking met het Combustion Institute en de Stichting Technische Wetenschap (STW) het symposium Combura. Een symposium waarin het bedrijfsleven en de universitaire wereld onderzoek en toepassingen presenteren op het gebied van verbranding.

Momenteel is de NVV bezig met het opzetten van onderzoek met als thema “NOx emissie bij verbranding van gasvormige brandstoffen”. Het is de bedoeling om in het project één AIO onder te brengen bij een universiteit en aan te sluiten bij het nieuwe STW programma Clean Combustion Concepts dat ook momenteel onder handen is.

Meer in detail wordt een ander voorstel verder uitgewerkt. Het gaat hierbij om “Dynamic control of combustion parameters to reduce NOx” en zal de volgende elementen bevatten: 1) Variations on various time scales, 2) Actuators, 3) Dynamic modeling and measurements en 4) O2 and CO control.

De bedoeling is om te komen tot projecten die door TU’s worden getrokken en waarbij de NVV optreedt als een van de sponsoren. Duidelijk is in het tot stand komen van de onderzoeken en onderwerpen er intensief contact is met de universitaire wereld en het bedrijfsleven hetgeen natuurlijk een van de NVV doelstellingen is. 

Tweemaal per jaar is er een ledenvergadering op locatie bij één van de leden. Hierin worden o.a. potentiële onderzoeksgebieden besproken met de leden waarbij afspraken gemaakt worden over hoe deze onderzoeken verder kunnen worden vormgegeven. Onderzoek dat via de NVV is geïnitieerd wordt gepresenteerd. Tevens presenteert de gastheer zijn/haar bedrijf of instituut.

 

De NVV is gelieerd aan de International Flame Research Foundation (IFRF). Momenteel is IFRF werkzaam vanuit Pisa in Italië,  waarbij zij onderzoeksfaciliteiten, die beschikbaar zijn voor leden van de NVV, beheren van de Universiteit van Pisa en van het energiebedrijf Enel (in Livorno). Onderzoeksinitiatieven kunnen hier ook worden ondergebracht. Als laatste organiseert de IFRF iedere 3 jaar een Members Conference waarbij alle leden onderzoeksresultaten presenteren.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap?

Dit kan worden gesplitst in voordelen voor het bedrijfsleven en de universiteiten. Voor het bedrijfsleven zijn dit:

 • Netwerk universiteiten met daarmee bekendheid bij studenten.
 • Relatief goedkoop betrokkenheid bij projecten zowel in Nederland als internationaal via IFRF.

En voor universiteiten:

 • Netwerk bedrijfsleven en collega’s universiteiten.
 • Goeie link naar behoeftes vanuit bedrijfsleven.
 • Support voor onderzoeken vanuit bedrijfsleven.

De gezamenlijke voordelen zijn:

 • Toegang tot internationaal netwerk via IFRF.
 • Toegang tot kennisbank IFRF via het internet.
 • Toegang tot onderzoeksfaciliteiten via IFRF.

Interesse in een lidmaatschap?

Neem contact met ons op via deze link.